pondigo Button 2

โรคกระเพาะเกิดขึ้นจากอะไร

เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและร่างกายจากเว็บรวมความรู้ สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะ เกิดจากการที่ในกระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากเกินไป ร่วมกับความต้านทานต่อกรดของเยื่อบุในกระเพาะอาหารและลำไส้มีการลดลง จึงทำให้มีแผลเกิดขึ้นภายในกระเพาะอาการและในปัจจุบันยังพบว่ายังมีปัจจัยเสริมอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้อีก สามารถติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างเท่านั้น